Shēnméngjì 15:7

7 Zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐde dì shàng , wúlùn nǎ yī zuò chéng lǐ , nǐ dìxiōng zhōng ruò yǒu yī gè qióngrén , nǐ bùkĕ rĕn zhe xīn , £¿ £¿ zhe shǒu bú bāng bǔ nǐ qióngfá de dìxiōng .