Shēnméngjì 22:24

24 Nǐmen jiù yào bǎ zhè èr rén daì dào bĕn chéng mén , yòng shítou dá sǐ nǚzi shì yīnwei suī zaì chéng lǐ què méiyǒu hǎnjiào . nánzǐ shì yīnwei diànwū biérén de qì . zhèyàng , jiù bǎ nà è cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào .