Shēnméngjì 33:17

17 Tā wéi niú qún zhōng tóushēng de , yǒu wēiyán . tāde jiǎo shì yĕ niú de jiǎo , yòng yǐ dǐ chù wàn bāng , zhídào dìjí . zhè jiǎo shì Yǐfǎlián de wàn wàn , Mǎnáxī de qiā qiā .