Shēnméngjì 4:15

15 Suǒyǐ , nǐmen yào fēn waì jǐnshèn . yīnwei Yēhéhuá zaì Héliè shān , cóng huǒ zhōng duì nǐmen shuōhuà de nà rì , nǐmen méiyǒu kànjian shénme xíngxiàng .