Shēnméngjì 7:26

26 Kè zēng de wù , nǐ bùkĕ daì jìn jian qù . bú rán , nǐ jiù chéng le dàng huǐmiè de , yǔ nà wù yíyàng . nǐ yào shí fēn yànwù , shí fēn zēng xián , yīnwei zhè shì dàng huǐmiè de wù .