Shìshījì 12:1

1 Yǐfǎlián rén jùjí , dào le bĕi fāng , duì Yēfútā shuō , nǐ qù yǔ Yàmén rén zhēng zhàn , wèishénme méiyǒu zhāo wǒmen tóng qù ne . wǒmen bì yòng huǒshào nǐ hé nǐde fángwū .