Shìshījì 13:8

8 Mǎ Nuóyà jiù qíqiú Yēhéhuá shuō , Zhǔ a , qiú nǐ zaì chāiqiǎn nà shén rén dào wǒmen zhèlǐ lái , hǎo zhǐjiào wǒmen zĕnyàng dāi zhè jiāngyào shēng de háizi .