Shìshījì 21:7

7 Wǒmen jì zaì Yēhéhuá miànqián qǐshì shuō , bì bú jiāng wǒmen de nǚér gĕi Biànyǎmǐn rén wèi qī , xiànzaì wǒmen dāng zĕnyàng bànlǐ , shǐ tāmen shèngxia de rén yǒu qī ne .