Shìshījì 4:20

20 Xī Xīlā yòu duì yǎ yì shuō , qǐng nǐ zhàn zaì zhàngpéng ménkǒu , ruò yǒu rén lái wèn nǐ shuō , yǒu rén zaì zhèlǐ méiyǒu . nǐ jiù shuō , méiyǒu .