Shìshījì 7:12

12 Mǐdiàn rén , Yàmǎlì rén , hé yīqiè dōngfāngrén dōu bù sǎn zaì píngyuán , rútóng huángchóng nàyàng duō . tāmende luòtuo wú shǔ , duō rú hǎi bian de shā .