Shìshījì 7:14

14 Nà tóngbàn shuō , zhè bú shì biéde , nǎi shì Yǐsèliè rén yuē a shī de érzi Jīdiàn de dāo . shén yǐ jiāng Mǐdiàn hé quán jūn dōu jiāo zaì tāde shǒu zhōng .