20 Wǒde zhàngpéng huǐhuaì . wǒde shéng suǒ zhé duàn . wǒde érnǚ lí wǒ chū qù , méiyǒu le . wú rén zaì zhī dā wǒde zhàngpéng , guà qǐ wǒde mànzǐ .