7 Bú shì yào bǎ nǐde bǐng , fēn gĕi jīè de rén . jiāng piāoliú de qióngrén , jiē dào nǐ jiā zhōng . jiàn chì shēn de , gĕi tā yīfu zhē tǐ . gù xù zìjǐ de gǔròu ér bù yǎncáng ma .