22 Shìbā hé Lāmǎ de shāng rén yǔ nǐ jiāo yì , tāmen yòng gè leì shang hǎo de xiāngliào , gè leì de bǎoshí , hé huángjīn duìhuàn nǐde huò wù .