Yuēhànfúyīn 6:17

17 Shang le chuán , yào guō hǎi wǎng Jiābǎinóng qù . tiān yǐjing hēi le , Yēsū hái méiyǒu lái dào tāmen nàli .
Do Not Sell My Info (CA only)