YuēShūyàjì 10:11

11 Tāmen zaì Yǐsèliè rén miànqián taópǎo , zhèngzaì Bǎihélún xià pō de shíhou , Yēhéhuá cóng tiān shàng jiàng dà bīngbaó ( bīngbaó yuánwén zuò shítou ) zaì tāmen shēnshang , zhí jiàng dào Yàxījiā , dá sǐ tāmen . beì bīngbaó dá sǐ de , bǐ Yǐsèliè rén yòng dāo shā sǐ de hái duō .