YuēShūyàjì 12:1

1 Yǐsèliè rén zaì Yuēdànhé waì xiàng rì chū zhī dì jī shā èr wáng , de tāmende dì , jiù shì cóng Yànèn gǔ zhídào Hēimén shān , bìng dōngbiān de quán Yàlābā zhī dì .