YuēShūyàjì 17:4

4 Tāmen lái dào jìsī YǐlìYàsā hé nèn de érzi Yuēshūyà bìng zhòng shǒulǐng miànqián , shuō , Yēhéhuá céng fēnfu Móxī zaì wǒmen dìxiōng zhōng fēn gĕi wǒmen chǎnyè . yúshì Yuēshūyà zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de , zaì tāmen bǎi shū zhōng , bǎ chǎnyè fēn gĕi tāmen .