YuēShūyàjì 23:4

4 Wǒ suǒ jiǎnchú hé suǒ shèngxia de gè guó , cóng Yuēdànhé qǐ dào rìluò zhī chù de dà hǎi , wǒ yǐjing niānjiū fēn gĕi nǐmen gè zhīpaì wèi yè .