YuēShūyàjì 7:2

2 Dāngxià , Yuēshūyà cóng Yēlìgē dǎfa rén wàng Bótèlì dōngbiān , kàojìn bǎi yà wén de Aì chéng qù , fēnfu tāmen shuō , nǐmen shàng qù kuītàn nà dì . tāmen jiù shàng qù kuītàn Aì chéng .