42 A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes;