19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn?