20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.