18 En nu zie, Adonia is koning; en nu, mijn heer koning, gij weet het niet.