33 En hij schikte het hout, en deelde den var in stukken, en legde hem op het hout.