35 Dat het water rondom het altaar liep; daartoe vulde hij ook de groeve met water.