5 Eluzai, en Jerimoth, en Bealja, en Semarja, en Sefatja, de Harufiet;