7 Van de kinderen van Gersom was Joel overste, en van zijn broederen waren honderd en dertig.