22 Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.