6 Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelve niet; want des konings woord was Joab een gruwel.