7 En deze zaak was kwaad in de ogen Gods; daarom sloeg Hij Israel.