9 De HEERE nu sprak tot Gad, den ziener van David, zeggende: