7 Het eerste lot nu ging uit voor Jojarib, het tweede voor Jedaja,