13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid.