26 Elkana; dezes zoon was Elkana; zijn zoon was Zofai; en zijn zoon was Nahath;