30 Zijn zoon Simea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asaja.