2 Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus.