8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.