29 In het elfde jaar nu van Joram, den zoon van Achab, was Ahazia koning geworden over Juda.