5 En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad.