1 Als nu Joab, de zoon van Zeruja, merkte, dat des konings hart over Absalom was;