3 En ga in tot den koning, en spreek tot hem naar dit woord. En Joab legde de woorden in haar mond.