32 En Sihon toog uit ons tegemoet, hij en al zijn volk, ten strijde, naar Jahaz.