12 Doch indien hij een arm man is, zo zult gij met zijn pand niet nederliggen.