12 Zo zult gij haar hand afhouwen, uw oog zal niet verschonen.