14 Gij zult in uw huis geen tweeerlei efa hebben, een grote en een kleine.