13 Gij zult geen tweeerlei weegstenen in uw zak hebben; een groten en een kleinen.