16 Want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel; ja, al wie onrecht doet.