17 Vervloekt zij, die zijns naasten landpale verrukt! En al het volk zal zeggen: Amen.