18 Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet dolen! En al het volk zal zeggen: Amen.